Het saneren van asbest is een vak apart. Het dragen van beschermende kleding alleen is niet voldoende. Zonder een dergelijke gespecialiseerde uitrusting evenals de nodige kennis is de kans bijzonder groot dat de asbestvezels in de lucht terechtkomen. Uitsluitend gecertificeerde bedrijven zijn daarom bevoegd om asbest te verwijderen. Bent u benieuwd van de gemiddelde kostprijs die voor asbestsanering in rekening wordt gebracht? Wij hebben de gemiddelde kostprijs voor dergelijke werkzaamheden alvast even voor u op een rijtje gezet.

Asbestsanering kosten

Lokale asbestsanering specialisten vergelijken?
Minimale kosten: €145
Gemiddelde kosten: €850 Deze klus kost gemiddeld tussen de: €650 - €1475
Maximale kosten: €1.750
Minimale kosten: €145
Gemiddelde kosten: €850 Deze klus kost gemiddeld tussen de: €650 - €1475
Maximale kosten: €1.750

Hoeveel kost asbestsanering?

kostenDe kosten die in rekening worden gebracht voor het inventariseren van het verwijderen van asbest is sterk afhankelijk van het aantal vierkante meter waar de ruimte over beschikt. Ook het aantal golfplaten kan bepalend zijn voor de kostprijs. In onderstaande tabel hebben we de gemiddelde kosten verzameld voor asbestsanering welke wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

Project Gemiddelde kostprijs
Asbestinventarisatie (afhankelijk van het type) Tussen 145 & 1.550 euro
Asbest verwijderen golfplaten tussen 1 en 10 vierkante meter Ongeveer 650 euro
Asbest verwijderen golfplaten tussen 11 en 20 vierkante meter Ongeveer 850 euro
Asbest verwijderen golfplaten tussen 21 en 30 vierkante meter Ongeveer 900 euro
Asbest verwijderen golfplaten tussen 31 en 50 vierkante meter Ongeveer 1.100 euro
1 ruimte met een oppervlakte tot 35 vierkante meter Ongeveer 1.075 euro
2 ruimtes met een oppervlakte tot 40 vierkante meter Ongeveer 1.175 euro
3 ruimtes met een oppervlakte tot 50 vierkante meter Ongeveer 1.475 euro
2 ruimtes met een oppervlakte tot 70 vierkante meter Ongeveer 1.750 euro

Naast bovenstaande kosten kan er eveneens voor worden gekozen om asbesthoudend materiaal te laten verwerken. Hiervoor worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Type Gemiddelde kostprijs
Verpakking voor asbesthoudend materiaal Tussen 0 & 35 euro (tot 1.500 kg)
Storten van asbesthoudend materiaal Tussen 0 & 30 euro (per 100 kg)

Bovenstaande kosten kunnen u reeds een goed beeld geven van de gemiddelde kostprijs waar u rekening mee dient te houden, maar we bespreken toch nog even verschillende projecten in detail. Het betreft de volgende opties:

  • Voordeligste optie: Wenst u een schuur met 8 vierkante meter aan asbesthoudende golfplaten te slopen? In dat geval dient u een type A asbestinventarisatie uit te laten voeren. Een dergelijke inventarisatie zorgt er voor dat u een asbestinventarisatierapport kunt verkrijgen. Vervolgens kunt u de golfplaten laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Het totale prijskaartje op vlak van asbestsanering ligt gemiddeld rond de 1.050 euro.
  • Gemiddelde optie: Denkt u er aan om uw huis te verbouwen, maar heeft u te maken met asbest welke zich in het isolatiemateriaal van drie ruimtes bevindt? Het verwijderen van de asbest is mogelijk, maar dan dient u wel te beschikken over een asbestinventarisatierapport. Deze kunt u ontvangen na het uitvoeren van een type A asbestinventarisatie. Asbestsanering kost u in deze situatie ongeveer 1.750 euro.
  • Duurste optie: Beschikt u over twee ruimtes met asbesthoudend materiaal en wenst u deze te laten verwijderen? Bedraagt de oppervlakte minder of maximaal 70 vierkante meter? In dat geval is het laten uitvoeren van een type A asbestinventarisatie een aanrader. Wanneer na het uitvoeren van dit onderzoek het vermoeden bestaat dat er verborgen asbest in het bouwwerk zit zal er een asbestinventarisatie type B moeten plaatsvinden. De inventarisatie in combinatie met het laten verwijderen van de asbest kost gemiddeld zo’n 3.100 euro.

Prijsopbouw van asbestsanering

Wanneer we de kostprijs van asbestsanering in detail gaan bekijken kunnen we vaststellen dat deze uit drie verschillende onderdelen bestaat. We onderscheiden bijvoorbeeld het verwijderen van de asbest zelf (70 procent) van de inventarisatie (25 procent) en het afvoeren van het materiaal (5 procent).

Keuzes die de prijs van asbestsanering beïnvloeden

Het exacte prijskaartje welke voor asbestsanering dient te worden betaald is afhankelijk van verschillende keuzes die door u gemaakt worden. We zetten ook deze keuzes nog even voor u op een rijtje:

Keuze 1: Type asbestinventarisatie

Indien u het vermoeden heeft dat er asbest aanwezig is in uw woning of indien u dit met zekerheid weet en u deze wenst te laten verwijderen is het noodzakelijk om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Op dit vlak kunt u een keuze maken uit drie verschillende mogelijkheden, namelijk:

Type onderzoek Gemiddelde kostprijs Informatie
Type 0 Tussen 125 & 225 euro Het type 0 onderzoek bestaat uitsluitend uit een visuele beoordeling met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van asbestverdachte materialen. Deze dienen aldus direct waarneembaar te zijn.
Type A Tussen 325 & 425 euro Wanneer er sloopwerken uitgevoerd dienen te worden dient u hiervoor te beschikken over asbestinventarisatie. Deze zult u ontvangen na het uitvoeren van een type A onderzoek.
Type B Tussen 675 & 1.550 euro Het laten uitvoeren van een type B onderzoek is vereist wanneer er zaken gesloopt dienen te worden om de mogelijkheid te hebben om asbest te inventariseren.

Bekijk ook: kosten asbest verwijderen.

Keuze 2: Ruimte of golfplaten

Wanneer we speciale aandacht besteden aan het verwijderen van de asbest zelf zien we dat in het bijzonder de plaats waar deze voorkomt van belang is. Dient de asbest bijvoorbeeld te worden verwijderd uit één of meerdere ruimtes binnen in de woning of is er sprake van asbesthoudende golfplaten? Het verwijderen van de asbest binnen in een woning is altijd duurder. Dit heeft alles te maken met het feit dat het verwijderen van dit type asbest meer tijd in beslag neemt dan het verwijderen van asbesthoudende golfplaten.

Keuze 3: Verwerken van asbesthoudend materiaal

De derde en laatste keuze heeft betrekking tot het verwerken van het asbesthoudend materiaal. Na afloop van de asbestsanering spreekt het voor zich dat het materiaal met de asbest dient te worden afgevoerd. U kunt er voor kiezen om deze werkzaamheid uit te laten voeren door een gespecialiseerd asbestsaneringsbedrijf of u kunt zelf met het afval naar het vuilstort van de gemeente rijden. De hoeveelheid asbesthoudend materiaal is bepalend voor het kostenplaatje welke in rekening wordt gebracht. Niet iedere gemeente kiest er bovendien voor om kosten in rekening te brengen voor het storten van dit materiaal. Bij sommige gemeentes is dit dan ook gratis terwijl bij andere de kostprijs kan oplopen tot zomaar even 25 euro per 100 kilogram.

offertes vergelijken